JBTP 창조적 산업혁신 허브, 미래 新산업 육성으로 전북을 세계로

언어선택

채용공고

  • Home
  • >
  • 알림마당
  • >
  • 채용공고

미래 新산업 육성으로 전북을 세계로

지역전략산업의 기술고도화와 기술집약적 기업의 창업 촉진


 
작성일 : 20-03-18 11:26 작성자 : 이양

[정규직‧계약직] 2020년 제1차 직원채용 면접대상자 공고

 

(공고 31) 면접대상자001.jpg

(공고 31) 면접대상자002.jpg

(공고 31) 면접대상자003.jpg


 
   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 담당부서 : 행정지원실 총무인사팀
  • 연락처 : ☎ 063-219-2331