JBTP 창조적 산업혁신 허브, 미래 新산업 육성으로 전북을 세계로

언어선택

채용공고

  • Home
  • >
  • 참여광장
  • >
  • 채용공고

미래 新산업 육성으로 전북을 세계로

지역전략산업의 기술고도화와 기술집약적 기업의 창업 촉진


 
작성일 : 19-10-23 08:46 작성자 : 문성연

[정규직‧계약직] (재)전북TP 제4차 직원채용 면접전형 대상자 공고
   개인정보제공동의서.hwp (13.5K) [33]

 

합격자 공고문001.jpg

합격자 공고문002.jpg


 
   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 담당부서 : 행정지원실 총무인사팀
  • 연락처 : ☎ 063-219-2331